ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
Протоколи от Заседания
Протокол 14 от заседание на Общински съвет Тутракан от 25.04.2024 г.

Протокол 13 от заседание на Общински съвет Тутракан от 11.04.2024 г.

Протокол 12 от заседание на Общински съвет Тутракан от 28.03.2024 г.

Протокол 11 от заседание на Общински съвет Тутракан от 12.03.2024 г.

Протокол 10 от заседание на Общински съвет Тутракан от 22.02.2024 г.

Протокол № 9  от извънредно заседание на Общински съвет Тутракан от 08.02.2024 г.

Протокол № 8  от заседание на Общински съвет Тутракан от 25.01.2024 г.

Протокол № 7  от извънредно заседание на Общински съвет Тутракан от 11.01.2024 г.