ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
Протоколи от Заседания
Протокол 11 от заседание на Общински съвет Тутракан от 12.03.2024 г.

Протокол 10 от заседание на Общински съвет Тутракан от 22.02.2024 г.

Протокол № 9  от извънредно заседание на Общински съвет Тутракан от 08.02.2024 г.

Протокол № 8  от заседание на Общински съвет Тутракан от 25.01.2024 г.

Протокол № 7  от извънредно заседание на Общински съвет Тутракан от 11.01.2024 г.