ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
Покана за заседания на Общински съвет град Тутракан
Покана за заседание № 66 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 17.09.2015 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 64 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 20.08.2015 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 63 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 30.07.2015 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 62 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 26.06.2015 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 61 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 28.05.2015 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 60 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 30.04.2015 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 59 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 14.04.2015 година >>... [ Виж тук ] - извънредна сесия

Покана за заседание № 58 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 26.03.2015 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 57 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 16.03.2015 година >>... [ Виж тук ] - извънредна сесия

Покана за заседание № 56 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 26.02.2015 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 55 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 13.02.2015 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 54 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 29.01.2015 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 53 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 23.12.2014 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 52 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 27.11.2014 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 51 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 30.10.2014 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 50 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 25.09.2014 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 49 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 21.09.2014 година >>... [ Виж тук ] - тържествена сесия

Покана за заседание № 48 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 16.08.2014 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 47 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 31.07.2014 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 46 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 26.06.2014 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 45 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 29.05.2014 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 44 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 24.04.2014 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 43 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 11.04.2014 година >>... [ Виж тук ] - извънредна сесия

Покана за заседание № 42 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 27.03.2014 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 41 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 27.02.2014 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 40 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 13.02.2014 година >>... [ Виж тук ] - извънредна сесия

Покана за заседание № 39 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 30.01.2014 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 38 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 06.01.2014 година >>... [ Виж тук ] - извънредна сесия

Покана за заседание № 37 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 18.12.2013 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 36 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 28.11.2013 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 35 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 31.10.2013 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 34 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 09.10.2013 година >>... [ Виж тук ] - извънредна сесия

Покана за заседание № 33 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 25.09.2013 година >>... [ Виж тук ] - извънредна сесия

Покана за заседание № 32 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 21.09.2013 година >>... [ Виж тук ] - тържествена сесия

Покана за заседание № 30 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 12.08.2013 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 29 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 01.08.2013 година >>... [ Виж тук ] - извънредна сесия

Покана за заседание № 28 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 25.07.2013 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 27 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 16.07.2013 година >>... [ Виж тук ] - извънредна сесия

Покана за заседание № 26 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 27.06.2013 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 25 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 30.05.2013 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 24 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 25.04.2013 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 23 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 28.03.2013 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 22 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 21.02.2013 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 21 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 24.01.2013 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 20 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 20.12.2012 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 19 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 29.11.2012 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 18 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 14.11.2012 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 17 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 24.10.2012 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 16 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 12.10.2012 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 15 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 27.09.2012 година >>... [ Виж тук ]

Покана за тържествено заседание на Общински съвет град Тутракан за 21.09.2012 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 13 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 30.08.2012 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 12 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 26.07.2012 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 11 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 28.06.2012 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 10 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 22.05.2012 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 9 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 19.04.2012 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 8 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 29.03.2012 година >>... [ Виж тук ]

Покана за извънредно заседание на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 15.03.2012 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 6 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 16.02.2012 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 5 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 26.01.2012 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 4 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 09.01.2012 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 3 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 22.12.2011 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 2 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 01.12.2011 година >>... [ Виж тук ]

Покана за заседание № 1 на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии за 11.11.2011 година >>... [ Виж тук ]