ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
Постоянни комисии

1
                     Ангел Иванов Председател

2
Дафинка Касабова Секретар
3                      Сезен Поси Член
4                      Адем Адем Член
5                      Валентин Симеонов Член
Комисия по социални дейности, образование, здравеопазване, 
     култура, спорт, туризъм, вероизповедание и именувания