ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
Постоянни комисии
Комисия по социални дейности, образование, здравеопазване, 
     култура, спорт, туризъм, вероизповедание и именувания

   

1
   Владимир Йорданов Колев Председател

2
   Сезен Наид Поси Секретар
3    Данаил Николов Николов  
4    Дафинка Йорданова Касабова  
5    Ирена Биколова Бонева- Вълчева   
6                       
7