ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
Постоянни комисии
Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, ред,  законност, евроинтеграция, програми, проекти , регионална 
    политика и опазване на околната среда

   

1
   Адем Шукри Адем Председател

2
   Иван Георгиев Костанцалиев  
3    Ивелин Маринов Русев  
4    Кристиян Сашев Калчев  
5    Ралица Димчева Венкова- Гюмишева  
6                       
7