Постоянни комисии
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН

1
                     Красимир Петров     Председател

2
                     Д-р Румен Паунов
Секретар
3                      Ангел Иванов Член
4                      Шенол Молла Член
5                      Алириза Алириза Член
6                      Николай Николов Член
7                      Д-р Любомир Бойчев Член
Комисия по  икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и
следприватизационен контрол