Постоянни комисии
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН

1
   Милен Милков Маринов
Председател

2
  Алириза Хасан Алириза Секретар
3    Бекир Реджеб Изет  
4    Георги Иванов Георгиев  
5    Красимир Йорданов Петров  
6    Ирена Николова Бонева- Вълчева  
7    Нехат Ебазер Юсмен  
Комисия по  икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и
следприватизационен контрол