ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
Кметове на кметства и кметски наместници в Община Тутракан:

Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан

Светослава Георгиева Кирова - Кмет на с. Нова Черна

Мехмед Юмер Юмер - Кмет на с. Цар Самуил

Пламен Маринов Петров - Кмет на с. Старо село

Симеон Георгиев Димитров - Кмет на с. Шуменци

Христо Весков Банов - Кмет на с. Белица

Кязъм Али Кязъм - Кмет на с. Преславци

Вежди Хасан Даил - Кмет на с. Търновци

Снежана Маринова Михайлова - Кмет на с. Варненци

Гюнюл Ахмед Даил - Кмет на с. Бреница

Публичен регистър на декларациите на служителите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество в Община Тутракан

Декларации на служителите по чл. 35, ал. 1 от Закона за  2019 г.

Декларации на служителите по чл. 35, ал. 1 от Закона за  2020 г.

Декларации на служителите по чл. 35, ал. 1 от Закона за  2021 г.

Декларации на служителите по чл. 35, ал. 1 от Закона подадени 2023 г. за изминалата  2022 г.


Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество