Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Кметове:

Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан

Нехат Ебазер Юсмен - Кмет на с. Нова Черна

Мехмед Юмер Юмер - Кмет на с. Цар Самуил

Пламен Маринов Петров - Кмет на с. Старо село

Калинка Георгиева Михайлова - Кмет на с. Шуменци

Костадин Илиев Манев - Кмет на с. Белица

Ибрям Алиев Тазимов - Кмет на с. Преславци

Вежди Хасан Даил - Кмет на с. Търновци

Снежана Маринова Михайлова - Кмет на с. Варненци

Гюнюл Ахмед Даил - Кмет на с. Бреница

Общински съветници:

Д-р Любомир Петров Бойчев - Общински съветник от ПП ГЕРБ

Николай Василев Николов - Общински съветник от ПП ГЕРБ

Дафинка Йорданова Касабова - Общински съветник от ПП ГЕРБ

Д-р Румен Паунов Петков - Общински съветник от ПП ГЕРБ

Чавдар Владимиров - Общински съветник от ПП ГЕРБ

Димо Рачев Денчев - Общински съветник от ПП ГЕРБ

Румяна Кръстева Статева - Общински съветник от ПП ГЕРБ

Валентин Маринов Симеонов - Общински съветник от ПП ГЕРБ

Нехат Ниязиев Кантаров - Общински съветник от ПП ДПС

Алириза Хасан Алириза  - Общински съветник от ПП ДПС

Сезен Наид Поси - Общински съветник от ПП ДПС

Адем Шукри Адем - Общински съветник от ПП ДПС

Шенол Али Молла - Общински съветник от ПП ДПС

Бекир Реджеб Изет - Общински съветник от ПП ДПС

Данаил Николов Николов - Общински съветник от ПП БСП

Ангел Иванов Иванов - Общински съветник от ПП БСП

Красимир Йорданов Петров - Общински съветник от ПП АБВ