Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Кметове:

Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан

Светослава Георгиева Кирова - Кмет на с. Нова Черна

Мехмед Юмер Юмер - Кмет на с. Цар Самуил

Пламен Маринов Петров - Кмет на с. Старо село

Симеон Георгиев Димитров - Кмет на с. Шуменци

Христо Весков Банов - Кмет на с. Белица

Кязъм Али Кязъм - Кмет на с. Преславци

Вежди Хасан Даил - Кмет на с. Търновци

Снежана Маринова Михайлова - Кмет на с. Варненци

Гюнюл Ахмед Даил - Кмет на с. Бреница

Общински съветници:

Нехат Ниязиев Кантаров - Общински съветник от ДПС

Алириза Хасан Алириза  - Общински съветник от ДПС

Сезен Наид Поси - Общински съветник от ДПС

Адем Шукри Адем - Общински съветник от ДПС

Бекир Реджеб Изет - Общински съветник от ДПС

Нехат Ебазер Юсмен - Общински съветник от ДПС

Дафинка Йорданова Касабова - Общински съветник от ПП ГЕРБ

Красимир Йорданов Петров - Общински съветник от ПП ГЕРБ

Данаил Николов Николов - Общински съветник от ПП БСП

Ралица Димчева Венкова - Гюмишева - Общински съветник от ПП БСП

Георги Иванов Георгиев - Общински съветник от ПП БСП

Иван Георгиев Костанцалиев - Общински съветник от Алтернативата на Гражданите

Владимир Йорданов Колев - Общински съветник от Алтернативата на Гражданите

Милен Милков Маринов - Общински съветник от Алтернативата на Гражданите

Ирена Николова Бонева - Вълчева - Общински съветник от Движение ЗАЕДНО за промяна

Кристиян Сашев Калчев - Общински съветник от Движение ЗАЕДНО за промяна