ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
Заседания,  решения
Заседание № 14 от 20. 08. 2020 г. на Общински съвет град Тутракан,  решения № 165 - 177

Заседание № 13 от 30. 07. 2020 г. на Общински съвет град Тутракан,  решения № 149 - 164

Заседание № 11 от 25. 06. 2020 г. на Общински съвет град Тутракан,  решения № 125 - 145

Заседание № 10 от 28. 05. 2020 г. на Общински съвет град Тутракан,  решения № 110 - 124

Заседание № 9 от 30. 04. 2020 г. на Общински съвет град Тутракан,  решения № 98 - 109

Заседание № 8 от 26. 03. 2020 г. на Общински съвет град Тутракан,  решения № 92 - 97

Заседание № 7 от 18. 03. 2020 г. на Общински съвет град Тутракан,  решения № 87 - 91

Заседание № 6 от 28. 02. 2020 г. на Общински съвет град Тутракан,  решения № 68 - 86

Заседание № 5 от 30. 01. 2020 г. на Общински съвет град Тутракан,  решения № 42 - 67

Заседание № 4 от 19. 12. 2019 г. на Общински съвет град Тутракан,  решения № 27 - 41

Заседание № 3 от 28. 11. 2019 г. на Общински съвет град Тутракан,  решения № 10 - 26

Заседание № 2 от 20. 11. 2019 г. на Общински съвет град Тутракан,  решения № 3 - 9

Заседание № 1 от 11. 11. 2019 г. на Общински съвет град Тутракан,  решения № 1 - 2