ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
Общински съветници
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
МАНДАТ 2023 - 2027

Адем Шукри Адем
Мандат на Движение за права и свободи /ДПС/
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Председател на Общински съвет гр. Тутракан, Комисия по  икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и следприватизационен контрол
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интересиНехат Ниязиев Кантаров
Сезен Наид Поси
Бекир Реджеб Изет 


Ерол Басриев Кара
 
Павел Николаев Ангелов
Мандат на ПП ГЕРБ
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Секретар на Комисията по местно самоуправление, нормативна уредба, ред,  законност, евроинтеграция, програми, проекти , регионална  политика и опазване на околната среда
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интересиДафинка Йорданова Касабова
 
Иван Георгиев Констанцалиев
Георги Иванов Георгиев
 
Мандат на БСП за БЪЛГАРИЯ
Образование: 
Месторабота: Собственик и управител на  "ДИДО - 73" ЕООД
Акцент през мандата:
Комисия по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт, туризъм, вероизповедание и именувания
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Сашо Димитров Андреев
 
Мандат на Движение за права и свободи /ДПС/
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Председател на Комисията по местно самоуправление, нормативна уредба, ред,  законност, евроинтеграция, програми, проекти , регионална  политика и опазване на околната среда
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на Движение за права и свободи /ДПС/
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Секретар на Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт, туризъм, вероизповедание и именувания
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на Движение за права и свободи /ДПС/
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Комисия по  икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и следприватизационен контрол
Телефон за контакти:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на Движение за права и свободи /ДПС/
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Комисия по  икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и следприватизационен контрол
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на Социалдемократическа партия /СДП/
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Секретар на Комисията по  икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и следприватизационен контрол
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на ПП ГЕРБ
Образование: 
Месторабота:
Акцент през мандата:
Заместник Председател на Общински съвет гр. Тутракан / Комисия по  икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и следприватизационен контрол
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на Социалдемократическа партия /СДП/
Образование: 
Месторабота:
Акцент през мандата:
Председател на Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт, туризъм, вероизповедание и именувания
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на ПП ГЕРБ
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Комисия по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт, туризъм, вероизповедание и именувания
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на  ПП ГЕРБ
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Председател на Комисията по  икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и следприватизационен контрол
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на Социалдемократическа партия /СДП/
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, ред,  законност, евроинтеграция, програми, проекти , регионална  политика и опазване на околната среда
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на БСП за БЪЛГАРИЯ
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, ред,  законност, евроинтеграция, програми, проекти , регионална  политика и опазване на околната среда
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на  Местна коалиция "Свобода"
Образование: Висше
Професионална квалификация:
Бакалавър по стопанско управление
Акцент през мандата:
Комисията по местно самоуправление, нормативна уредба, ред,  законност, евроинтеграция, програми, проекти , регионална  политика и опазване на околната среда
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на Местна коалиция "Свобода"
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Комисия по  икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и следприватизационен контрол.

Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на Местна коалиция "Свобода"
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Комисия по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт, туризъм, вероизповедание и именувания
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Данаил Николов Николов
Борис Радославов Борисов
Димо Рачев Денчев
Петя Драганова Петрова
Кристиян Сашев Калчев
Младен Русинов Минчев
Кристиян Красенов Костадинов