ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
Общински съветници
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
МАНДАТ 2015 - 2019

Д-р Любомир Бойчев
Мандат на ПП ГЕРБ
Образование: висше медицинско
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интересиНиколай Николов
Мандат на ПП ГЕРБ
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Дафинка Касабова
Мандат на ПП ГЕРБ
Образование:
Професионална квалификация:

Акцент през мандата:
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Д-р Румен Паунов
Мандат на ПП ГЕРБ
Образование: висше медицинско
Професионална квалификация: Лекар
Акцент през мандата:
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интересиЧавдар Владимиров
Мандат на ПП ГЕРБ
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Димо Денчев
Мандат на ПП ГЕРБ
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Румяна Статева
Мандат на ПП ГЕРБ
Образование: висше
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Валентин Симеонов
Мандат на ПП ГЕРБ
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интересиНехат Ниязиев Кантаров
Мандат на ПП ДПС
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Сезен Наид Поси
Мандат на ПП ДПС
Образование:
Месторабота: Собствен бизнес
Акцент през мандата:
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Адем Шукри Адем
Мандат на ПП ДПС
Образование:
Месторабота: Земеделски производител
Акцент през мандата:
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Шенол Молла
Мандат на ПП ДПС
Образование: висше икономическо
Професионална квалификация: икономист
Акцент през мандата:
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Алириза Хасан Алириза
Мандат на ПП ДПС
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Бекир Реджеб Изет
Мандат на ПП ДПС
Образование: 
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Ангел Иванов Иванов
Мандат на ПП БСП
Образование: средно
Месторабота: Собственик и управител на  "ДИДО - 73" ЕООД
Акцент през мандата:
                                       Председател на Общински съвет гр. Тутракан
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на ПП БСП
Образование: 
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на ПП АБВ
Образование: висше
Професионална квалификация: Инженер
Акцент през мандата:
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Красимир Йорданов Петров
Данаил Николов Николов