Председател на Общински съвет град Тутракан
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
Мандат на ПП БСП
Образование: средно
Месторабота: Собственик и управител на  "ДИДО - 73" ЕООД
Акцент през мандата: Председател на Общински съвет гр. Тутракан
Телефон за контакти:
E-mail:
Данаил Николов Николов