Председател на Общински съвет град Тутракан
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
Мандат на ДПС
Образование: 
Месторабота:
Акцент през мандата: Председател на Общински съвет гр. Тутракан
Телефон за контакти:
E-mail:
Адем Шукри Адем