ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
Архив - заседания  на Общински съвет Тутракан
Заседания от мандат 2003 - 2007 година

Заседания от мандат 2007 - 2011 година

Заседания от мандат 2011 - 2015 година

Заседания от мандат 2015 - 2019 година